X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://www.els.zgora.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.

ENGLISH LANGUAGE SCHOOL
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH W ZIELONEJ GÓRZE
Strona Główna / Projekty Unijne / Profesjonalizm pracowników (zakończony) /
Profesjonalizm pracowników (zakończony)

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Tytuł projektu: Profesjonalizm pracowników osią rozwoju lubuskich przedsiębiorstw
Priorytet: VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Numer i nazwa poddziałania: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis projektu:

Województwo lubuskie od kilku lat znajduje się w czołówce regionów kraju pod względem liczby firm z udziałem kapitału zagranicznego.

Inwestycje zagraniczne wprowadzają międzynarodową kulturę organizacyjną, determinując sposób zarządzania firmą oraz kontakty biznesowe i interpersonalne, których bazą jest porozumiewanie się w języku obcym przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Ponieważ większość inwestorów pochodzi z krajów UE – dominującym językiem biznesu jest j. angielski; podobnie też w kontaktach rozwijanych w związku z działalnością eksportową. Powoduje to konieczność aktualizowania kwalifikacji kadry w kierunkach zgodnych z marketingowymi strategiami firmy.

W wyniku wieloletniej współpracy projektodawcy z kadrą zarządzającą lubuskich przedsiębiorstw zidentyfikowano obszary niezbędnego wsparcia pracowników z zakresu biznesowych umiejętności  językowych i interpersonalnych oraz zarządzania. Menadżerowie wskazali, że niewystarczający poziom kompetencji pracowników w ww. zakresie osłabia potencjał i tempo rozwoju firmy. Jednocześnie zauważając potrzebę wsparcia kwalifikacji kobiet, których nabycie pozwoli na awans kobiet w strukturze organizacyjnej firmy i większe wykorzystanie ich potencjału w reprezentowaniu firm w kontaktach biznesowych.

Konkurencyjność dużych przedsiębiorstw determinują kompetencję kadry, które w przypadku branż w wysokim stopniu wykorzystujących innowację oraz komunikację w j. obcym wyjątkowo często dezaktualizują się oraz nie są wystandaryzowane - istnieją duże rozbieżności w posiadanych przez pracowników umiejętności zawodowych w ramach danej firmy, co utrudnia komunikację i spowalnia tempo powstawania efektów końcowych pracy, przez co słabsze są wyniki finansowe firmy. Dotyczy to szczególnie kadry menadżerskiej wyższego i niższego szczebla z pionów zarządzania, produkcji i sprzedaży.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wdrożenie intensywnego programu edukacyjnego dla 100 pracowników, w tym 42 kobiet, kształcącego praktyczne umiejętności komunikacyjne w j. obcym, zdolności interpersonalne oraz nowoczesne techniki zarządzania produkcją i personelem na stanowiskach pracy w bieżącej działalności firm. Umiejętności te zostaną nabyte w formie zajęć stacjonarnych oraz w wyniku samokształcenia.

Celem projektu jest również zniwelowanie różnic między pracownikami obu płci zatrudnionych na podobnych stanowiskach poprzez wzmocnienie kwalifikacji kobiet oraz wzrost potencjału zawodowego i aktywności edukacyjnej

Grupą docelową  projektu są duże przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

Z diagnozy potrzeb wynika, że przedsiębiorstwa te mają ograniczone możliwości w dokształcaniu kadry w czasie pracy, głównie ze względu na bariery finansowe. Przedsiębiorcy potwierdzają chęć kadry do podnoszenia kwalifikacji, wartości warsztatu zawodowego, pod warunkiem, że nie obciąży to ich domowych budżetów. Dotyczy to w większości kobiet, których różnice w zarobkach w stosunku do podobnych stanowisk zajmowanych przez mężczyzn sięgają rozbieżności 1450zł.

Rekrutacja osób biorących udział w projekcie ma charakter zamknięty. Dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw wykazanych we wniosku.

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności - Usługa szkoleniowa (dostarczanie wykładowców na szkolenie) w projekcie "Profesjonalizm pracowników osią rozwoju lubuskich przedsiębiorstw" (WND-POKL.08.01.01-08-040/10) realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw więcej

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności - Usługa szkoleniowa (dostarczanie wykładowców/trenerów/lektorów na szkolenie) w projekcie "Profesjonalizm pracowników osią rozwoju lubuskich przedsiębiorstw" (WND-POKL.08.01.01-08-040/10) realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw więcej


  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Człowiek - najlepsza inwestycja


 

Wstecz
Do góry
Copyright © 2009-2017 ELS s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja GRT STUDIO