X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://www.els.zgora.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.

ENGLISH LANGUAGE SCHOOL
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH W ZIELONEJ GÓRZE
Strona Główna / Projekty Unijne / Akademia szkoleń - lubuskie (zakończony) /
Akademia szkoleń - lubuskie (zakończony)
strona :[ 1 ]


"Akademia szkoleń - szkolenia z zakresu kompetencji językowych i cyfrowych dla mieszkańców lubuskiego"

01.09.2016-30.06.2018
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o projekcie:

Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe skierowane do 1000 osób w wieku w wieku aktywności zawodowej (od 25 do 64 roku życia), zamieszkujących województwo lubuskie (zgodnie z KC), zzgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie języków obcych (angielski, niemiecki, francuski) i ICT (szkolenia zgodne z ramą DIGCOMP) poprzez udział w edukacji pozaformalnej. Szkolenia komputerowe i językowe kończą się egzaminem oraz wydaniem międzynarodowego certyfikatu.

Zagwarantowano udział minimum:
- 180 osobom w wieku 50 lat i więcej,
- 720 osobom o niskich kwalifikacjach* (do ISCED3 włącznie - dodatkowa informacja na dole strony),
- 500 osobom pochodzącym z obszarów wiejskich (kategoria 3 DEGURBY będzie określana na podstawie: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA tabela z nagłówkiem "dla roku odniesienia 2012");
- 81 osobom niepełnosprawnym (UWAGA zgodnie z przepisami programowymi wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zobowiązane są w ramach niniejszego projektu do dostarczenia nam kserokopii orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia. Brak dostarczenia takiego dokumentu skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu)

Do wyboru uczestnicy szkoleń mają:
> szkolenie z zakresu 120h języka angielskiego,
> szkolenie z zakresu 120h języka niemieckiego,
> szkolenie z zakresu 120h języka francuskiego,
> szkolenia komputerowe z zakresu kompetencji cyfrowych - szczegóły na http://www.truszkiewicz.pl/akademia/oprojekcie.html

Szkolenia z języka obcego w grupach 12-osobowych (w miejscowości, w której zbierze się grupa) prowadzone będą zgodnie z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego i zakończą się międzynarodowym certyfikowanym egzaminem (w zależności od poziomu):
> Język angielski: TOEIC Bridge lub TOEIC® Listening and Reading;
> Język niemiecki: WiDaF Basic lub WiDaF;
> Język francuski:TFI.


Organizatorem projektu jest firma szkoleniowo-tłumaczeniowa Paweł Truszkiewicz.

Nie wymagamy kserokopii dowodu osobistego. Należy jedynie wypełnić deklarację uczestnictwa w projekcie i oświadczenie, które są dostępne poniżej oraz w biurze projektu. Jeśli chcą Państwo sami wydrukować poniższe formularze, proszę to zrobić w najlepszej jakości druku (zastrzegamy możliwość ponownego wypełnienia formularzy, jeśli stwierdzimy, że jakość druku jest niezadowalająca - jest to związane z obowiązującymi przepisami UE). W biurze projektu złożyć należy wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) pierwszy dokument. Zamieszczamy również do wglądu umowę szkoleniową, którą będą podpisywać osoby zakwalifikowane do projektu:

W związku z porzepisami dotyczącymi pomocy publicznej oraz brakiem możliwości udzielenia pomocy publicznej w niniejszym projekcie osoby samozatrudnione nie mogą być objęte wsparciem szkoleniowym w ramach niniejszego projektu.

UWAGA PONIŻSZE DOKUMENTY MOGĄ ULEC ZMIANIE, CO WYMAGAĆ BĘDZIE UZUPEŁNIENIA W PRZYPADKU DEKLARACJI UCZESTNICTWA LUB ANEKSU W PRZYPADKU UMOWY.


  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie i oświadczenie - (do zapoznania się - definicje pojęć użytych w deklaracji)

  2. Umowa szkoleniowa

  3. Oswiadczenie dla osób biernych zawodowo

Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem rekrutacji.

 

*UWAGA! Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 tj. wykształcenie ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa). W przypadku gdy uczestnik posiada np. wykształcenie policealne (szkoły policealne), tj. ISCED 4, nie wpisuje się w definicję osób o niskich kwalifikacjach. Więcej o poziomach ISCED

UWAGA! Informujemy, że prowadzony nabór skierowany jest do osób z wykształceniem maksymalnie średnim (do maturalnego) nie prowadzących własnej działalności gospodarczej w wieku 25-64 lata,  zamieszkałych na terenie woj. lubuskiego.

Biuro projektów
Zielona Góra, ul. Zamehofa 1 pok. 2 (budynek OHP), czynne: poniedziałek-piątek, godziny 11.00-17.00, telefon: 691 88 44 62, 691 88 44 85; ewaciskowska@wp.pl

 

UWAGA:

Kontakt dla osób, które złożyły deklarację i chcą w niej coś uzupełnić lub dowiedzieć się czy deklaracja dotarła pocztą: 691 88 44 62 lub 691 88 44 85
Kontakt dla osób, które chcą się dowiedzieć czegoś odnośnie harmonogramu szkoleń językowych: 601 278 420 do Pani  Ewy Szulc
W przypadku pilnych pytań, skarg lub zażaleń proszę kontaktować się z koordynatorem projektu:

Koordynator projektu
dr Paweł Truszkiewicz
Telefon: 792 026 005
pawel@truszkiewicz.plstrona :[ 1 ]
Wstecz
Do góry
Copyright © 2009-2017 ELS s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja GRT STUDIO