X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://www.els.zgora.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.

ENGLISH LANGUAGE SCHOOL
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH W ZIELONEJ GÓRZE
Strona Główna / Projekty Unijne / Bądź komunikatywny (p. wałecki i drawski) (w realizacji) /
Bądź komunikatywny (p. wałecki i drawski) (w realizacji)
strona :[ 1 ]

O Projekcie
Strona projektu: els.zgora.pl/walcz

Tytuł projektu: Bądź komunikatywny - program podniesienia kompetencji językowych
Nr i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.08.00.00 Edukacja
Numer i nazwa Działania: RPZP.08.10.00 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych.
Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego: Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenia umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowania elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.

UwagaI REKRUTACJA OD 7 KWIETNIA 2017!

Informacje o projekcie:

Bezpłatne szkolenia językowe j. angielskiego lub niemieckiego skierowane do

  • 540 osób dorosłych (minimum: 324 kobiety, 108 osób niepełnosprawnych, 108 osób po 50 roku życia)

  • z terenu powiatu wałeckiego i drawskiego

  • o niskich kwalifikacjach (maksymalne wykształcenie osoby przystapującej do szkolenia - zgłaszającej się do projektu - to wkształcenie na poziomie szkoły średniej)

    *UWAGA! Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 tj. wykształcenie ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa). W przypadku gdy uczestnik posiada np. wykształcenie policealne (szkoły policealne), tj. ISCED 4, nie wpisuje się w definicję osób o niskich kwalifikacjach. Więcej o poziomach ISCED

  • będących w wieku 25 lat i więcej.

Wsparcie skierowane jest do osób wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie języków obcych oraz posiadających największe potrzeby w dostepie do edukacji, jednocześnie chcących z własnej inicjatywy zdobyć, podnieść lub uzupełnić kompetencje językowe z zakresu j. angielskiego lub j. niemieckiego.


Po ukończeniu 120h programu kształcenia Uczestnicy Projektu przystąpią do egzaminu  międzynarodowego TOEIC lub WiDaF (adekwatnie do wybranego j. obcego)


Do wyboru uczestnicy szkoleń mają;

  • szkolenie z zakresu języka angielskiego 120h

  • szkolenie z zakresu języka niemieckiego 120h


Szkolenia z języka obcego w grupach 12-osobowych (w miejscowości , w której zbierze się grupa) prowadzone będą zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego i zakończą się międzynarodowym certyfikowanym egzaminem (w zależności od poziomu)

  • Język angielski: TOEIC Bridge lub TOEIC® Listening and Reading;

  • Język niemiecki: WiDaF Basic lub WiDaF;


Organizatorem szkolenia jest:

Szkoła Języków Obcych

English Language School s.c.

ul. Piaskowa 3c

65-204 Zielona Góra

www.els.zgora.pl

 

UwagaI REKRUTACJA OD 7 KWIETNIA 2017! Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w biurze projektu.

Biuro projektu:

ul. Okulickiego 10-14 / 12 (pokój nr. 1)

78-600 Wałcz

godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00

tel: 506 877 302

e-mail: walcz@els.zgora.pl

więcej informacji na stronie: www.els.zgora.pl/walcz

 

strona :[ 1 ]
Wstecz
Do góry
Copyright © 2009-2017 ELS s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja GRT STUDIO