X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://www.els.zgora.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.

ENGLISH LANGUAGE SCHOOL
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH W ZIELONEJ GÓRZE
/ CAMBRIDGE / FCE /
FCE

EGZAMIN FCE

First Certificate in English - składa się z pięciu części:

Paper 1 - Reading
Czytanie
(1 godzina) składa się z trzech części i 30 pytań:

Część 1 - test wielokrotnego wyboru;
Część 2 - uzupełnianie brakujących wyrazów;
Część 3 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.
Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1 i 2 otrzymuje się dwa punkty, a w Części 3 jeden punkt.

Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz
www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/General_English/FCE

Paper 2 - Writing
Pisanie
(1 godzina 20 minut) składa się z dwóch części.

Część 1 - zadanie obowiązkowe (120-150 słów);
Część 2 - kandydat musi napisać tekst (120-180 słów) w formie artykułu, listu, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z pięciu tematów. Jeden z tematów w drugiej części dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur.

Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz
www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/General_English/FCE

Paper 3 - Use of English
Zastosowanie struktur językowych
(45 minut) składa się z czterach części i 42 pytań:

Część 1 - test wielokrotnego wyboru;
Część 2 - uzupełnianie brakujących wyrazów spośród podanych możliwości;
Część 3 - tworzenie wyrazów pochodnych;
Część 4 - przekształcanie wyrazów.
Za każdą poprawną odpowiedź. W Częściach 1, 2 i 3 otrzymuje się jeden punkt, a w Części 4 maksymalnie dwa punkty.

Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz
www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/General_English/FCE

Paper 4 - Listening
Rozumienie ze słuchu
(około 40 minut) składa się z czterech części i 30 pytań:

Część 1 - test wielokrotnego wyboru;
Część 2 - uzupełnianie zdań;
Część 3 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu;
Część 4 - test wielokrotnego wyboru.
Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają są różne rodzaje akcentów.

Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz
www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/General_English/FCE

Paper 5 - Speaking
Egzamin ustny
(14 minut) składa się z czterech części:

Część 1 - przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;
Część 2 - dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;
Część 3 - rozmowa kandydatów między sobą;
Część 4 - dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.
W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz
www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/General_English/FCE

Ustna część egzaminu FCE jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów.

Jaka jest skala ocen?

Oceny pozytywne - A, B, C
Oceny negatywne - D, E

Jak wygląda skala procentowa ocen?

A - 80 % i powyżej
B - 75% - 79 %
C - 60% - 74%
D - 55 % - 59%
E - 54 % i poniżej

Wstecz
Do góry
Copyright © 2009-2017 ELS s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja GRT STUDIO