X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://www.els.zgora.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.

ENGLISH LANGUAGE SCHOOL
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH W ZIELONEJ GÓRZE
/ CAMBRIDGE / CAE /
CAE

EGZAMIN CAE

Certificate in Advanced English - składa się z pięciu części

Paper 1 - Reading
Czytanie
(1 godzina 15 minut) składa się z czterech zadań i 34 pytań:

Część 1 - trzy teksty na jeden temat i dwa pytania z odpowiedziami wielokrotnego wyboru do każdego tekstu;
Część 2 - tekst z lukami do uzupełnienia;
Część 3 - test wielkrotnego wyboru;
Część 4 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.
Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1, 2 i 3 otrzymuje się dwa punkty, a w Części 4 jeden punkt.

Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz
www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/General_English/CAE

Paper 2 - Writing
Pisanie
(1 godzina 30 minut) składa się z dwóch części:

Cześć 1 - zadanie obowiązkowe (180-220 słów) typu artykuł prasowy, sprawozdanie, oferta lub list;
Część 2 - kandydat musi napisać tekst (220-260 słów) na jeden z pięciu tematów. Zadania w tej części to: artykuły, listy (w tym listy referencyjne i aplikacje), sprawozdania, projekty, recenzje, teksty informacyjne, zgłoszenia do konkursu, fragmenty dłuższych tekstów czy eseje. Jeden z tematów w drugiej części dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur.

Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz
www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/General_English/CAE

Paper 3 - Use of English
Zastosowanie struktur językowych
(1 godzina) składa się z pięciu części i 50 pytań:

Część 1 - test wielokrotnego wyboru;
Część 2 - uzupełnianie brakujących wyrazów;
Część 3 - tworzenie wyrazów pochodnych;
Część 4 - uzupełnianie brakujących wyrazów w zdaniu;
Część 5 - przekształcanie wyrazów.
W Częściach 1, 2 i 3 otrzymuje się jeden punkt, w Części 4 dwa punkty, a w Części 5 maksymalnie dwa punkty.

Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz
www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/General_English/CAE

Paper 4 - Listening
Rozumienie ze słuchu
(około 40 minut) składa się z czterech części i 30 pytań:

Część 1 - krótkie fragmenty tekstów;
Częśc 2 - uzupełnianie zdań;
Część 3 - test wielokrotnego wyboru;
Cześć 4 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.
W drugiej części tekst odtwarzany jest tylko jeden raz. Teksty 1, 3 i 4 odtwarzane są dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają się różne rodzaje akcentów.

Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz
www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/General_English/CAE

Paper 5 - Speaking
Egzamin ustny
(15 minut) składa się z czterech części:

Część 1 - przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;
Część 2 - dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;
Część 3 - rozmowa kandydatów między sobą;
Część 4 - dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.
W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz
www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/General_English/CAE

Ustna część egzaminu CAE jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów.

Jaka jest skala ocen?
Oceny pozytywne - A, B, C
Oceny negatywne - D, E

Jak wygląda skala procentowa ocen?
A - 80 % i powyżej
B - 75% - 79 %
C - 60% - 74%
D - 55 % - 59%
E - 54 % i poniżej

Wstecz
Do góry
Copyright © 2009-2017 ELS s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja GRT STUDIO