PLAN PÓŁKOLONI JĘZYKOWYCH 2 w ENGLISH LANGUAGE SCHOOL