Rozpoczęcie roku 2019/20

Informujemy, że rok szkolny w naszej szkole trwa od 30.09.2019 do 26.06.2020 wg przypisanego do każdej z grup indywidualnego harmonogramu.

O dokładnym rozpoczęciu zajęć każdy słuchacz lub rodzic słuchacza zostanie poinformowany osobiście mailem lub sms 🙂