TE SCHOOL – CZYTANIE GLOBALNE

Poziom TEDDY EDDIE SCHOOL dedykowany jest zarówno dzieciom, które uczyły się już metodą TEDDY EDDIE w poprzednich latach, jak i tym, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z Misiem Teddy Eddie od bieżącego roku szkolnego. Zarówno podręcznik, jak i ćwiczenia dostosowane są pod specyficzne wymagania obu tych grup.

Poziom TEDDY EDDIE SCHOOL łączy tradycyjne podejście metody TEDDY EDDIE z nowatorskim programem uczącym czytania w języku angielskim. Dzieci będą otoczone bardzo bogatym materiałem językowym  – przyswajanie języka obcego ma być jak najbardziej naturalne. Jednocześnie zaczniemy zaznajamiać je z angielskim słowem pisanym, aby poprzez zabawę opanowały ten zupełnie dla nich nowy system symboli.

 

NAUKA CZYTANIA NA POZIOMIE TEDDY EDDIE SCHOOL

Uczniowie będą najpierw grupowo, a następnie samodzielnie czytać angielskie słowa i zdania. Poznają też wiele charakterystycznych głosek występujących w języku angielskim, będą podejmować próby układania słów z rozsypanki literowej, zaczną też trenować bardzo ważną umiejętność śledzenia zdań paluszkiem, przygotowującą do czytania ze zrozumieniem coraz dłuższych tekstów.

Nauka czytania będzie wprowadzana stopniowo. Pierwsze kilka lekcji zawsze poświęcamy temu, aby dzieci poczuły się bezpiecznie, przypomniały sobie lub poznały konwencję prowadzenia zajęć z TEDDY EDDIE i zanurzyły się w języku obcym.

Następnym krokiem, po kilku tygodniach nauki, będzie wprowadzenie czytania w formie zabaw. Lektorzy organizują szereg ćwiczeń, które będą wykorzystywane na wprowadzenie pierwszych wersji słowa pisanego, np. gdy dzieci zaczną reagować na polecenia zadawane przez lektora, otrzymają je również w formie pisemnej. Wtedy będą wykonywać odpowiedni gest na podstawie przeczytanej instrukcji. Ta zabawa nazywa się u nas SILENT COMMANDS (CICHE POLECENIA).

Dopiero po tym łagodnym wstępie rozpoczniemy realizację materiału zawartego w ćwiczeniach, dlatego proszę się nie niepokoić, jeśli w pierwszym miesiącu nauki pozostaną one nietknięte. Wprowadzanie nauki czytania musi odbywać się pewnymi określonymi etapami, żeby nie zniechęcić dzieci.

CZYTANIE GLOBALNE

Podczas zajęć, większość ćwiczeń wprowadzających czytanie będzie oparta na metodzie tzw. „czytania globalnego”. Chcemy uniknąć polskiego literowania czy sylabizowania, gdyż wprowadza ono dzieci w niepotrzebne zakłopotanie. Dzieci często nie potrafią zrozumieć, dlaczego znane im litery nagle wymawia się zupełnie inaczej. Czasami obserwujemy też, że zaczynają wykształcać złe nawyki dotyczące wymowy, co źle odbija się na ich ogólnym językowym rozwoju. Czytanie globalne omija te problemy.

Dzieci uczone są zapamiętywania słowa jako całości, patrzenia na słowo jak na obraz. Dziecko uczone czytania metodą globalną widząc napis „apple” automatycznie powie „apple,” nie rozbijając słowa na poszczególne litery czy sylaby (podobnie jak reaguje wyrazem „apple”, widząc obrazek jabłka). Oczywiście uzyskamy ten efekt dopiero po wielokrotnych powtórkach, tak samo, jak dzieje się to z nauką słówek przy pomocy obrazków.

Metodę czytania globalnego można też z sukcesem stosować w czytaniu zdań. Dzieci bardzo szybko odkrywają wtedy, że zdania mają pewne wzory, powtarzające się cząstki, które można od razu „odgadnąć” bez zbędnej analizy i rozbijania na kawałki. Będzie to można często zaobserwować podczas rozwiązywania przez dzieci zadań domowych.

Twórcą metody czytania globalnego jest amerykański fizjoterapeuta Glenn Doman. Początki jego programu sięgają lat 60-tych ubiegłego wieku. Koncepcja ta oparta jest na założeniu, że oprócz czytania syntetyczno-analitycznego (czyli rozpoznawania poszczególnych liter i syntetyzowania z nich ciągów znaczących) możliwy jest inny rodzaj czytania, polegający na rozpoznaniu całego ciągu liter jako wyrazu znaczącego. Takie rozpoznanie odbywa się jednocześnie, bez konieczności rozpoznania jego części składowych, czyli mówiąc wprost, bez znajomości poszczególnych liter alfabetu. Dzięki temu zdaniem Domana można rozpocząć naukę czytania u znacznie młodszych dzieci. Czytanie globalne nie zastępuje czytania tradycyjnego, ale – co ciekawe i ważne – może je znacznie usprawnić i przyspieszyć, gdyż dziecko od pewnego momentu zaczyna dostrzegać wewnętrzną strukturę wyrazu i domagać się informacji, z jakich liter się on składa (Glenn Doman, Janet Doman, Jak nauczyć małe dziecko czytać, wyd. EXCALIBUR, Bydgoszcz 1992).  Metoda czytania globalnego ma szczególne znaczenie w nauce języka takiego jak angielski, w którym nie ma stałej korelacji między kształtem graficznym znaku (litery), a sposobem jego wymawiania (wartością fonetyczną odpowiadającej mu głoski).

ZESTAW UCZNIA NA POZIOMIE TEDDY EDDIE SCHOOL

Dzieci uczące się z poziomu TEDDY EDDIE SCHOOL korzystają z zestawu, na który składają się:

  1. PODRĘCZNIK (STUDENT’S BOOK), w którym znajdują się m.in. teksty (bajki, piosenki, wierszyki, słuchowiska), mnóstwo słownictwa (uczonego w zdaniach), gry i zabawy językowe oraz różnorodne ćwiczenia, które będą rozwiązywane podczas zajęć,
  2. ĆWICZENIA (WORKBOOK), w których znajdują się zadania wspomagające naukę czytania globalnego, uczniowie będą je rozwiązywać podczas zajęć techniką „DRY RUN (”na sucho”), o której piszemy w dalszej części poradnika, w ćwiczeniach będą też zadawane zadania domowe,
  3. PORADNIK DLA RODZICÓW (PARENTS’ GUIDE), w którym przedstawiamy najważniejsze założenia metody Teddy Eddie. W Poradniku znajduje się również zakres materiału uczony w bieżącym roku szkolnym oraz opis spodziewanych efektów nauczania,
  4. CD z mnóstwem utworów, których dzieci uczą się na zajęciach,
  5. roczny dostęp do PLACU ZABAW (PLAYGROUND), czyli aplikacji pełnej interaktywnych gier utrwalających materiał poznany na zajęciach (dzieci mogą grać na tabletach lub komputerach),
  6. SECRET BOOKLET, czyli „sekretna książeczka”. Na poziomie SCHOOL jest to zestaw zdań z ułatwiającymi zrozumienie obrazkami, których dzieci będą uczyły się czytać, zdania posłużą też jako „klucze” umożliwiające wejście na kolejne zajęcia.
  7. KARTY MOCY (SUPERPOWER CARDS), to karty symbolizujące wszystkie super moce naszego głównego bohatera, misia Eddiego, pomagające w nauce języka obcego. Karty mocy będą używane podczas zajęć - zapewni je nauczyciel, natomiast każdy uczeń kończący rok szkolny na poziomie TEDDY EDDIE SCHOOL otrzyma wraz z oryginalnym certyfikatem swój własny zestaw kart.