boom

CEL aktywny i kreatywny wypoczynek doskonalenie sprawności językowych poprzez zabawę naturalny, swobodny i atrakcyjny sposób przyswajania języka obcego poszerzenie wiadomości kulturoznawczych motywowanie dzieci do nauki języków obcych