X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://www.els.zgora.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.

ENGLISH LANGUAGE SCHOOL
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH W ZIELONEJ GÓRZE
Strona Główna / Projekty Unijne / Wysoki standard w lubuskich MSP (zakończony) / informacje o projekcie /
informacje o projekcie

Tytuł projektu: Wysoki standard umiejętności interpersonalnych i językowych w lubuskich MSP
Priorytet: VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Numer i nazwa poddziałania: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw

Projekt zakłada objęcie wsparciem 136 osób, w tym 72 kobiet z 19-stu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa lubuskiego, Które nie korzystały z pomocy Funduszu Społecznego w latach 2007 - 2011.

Celem projektu jest ułatwienie firmom adaptacji do dynamicznych zmian gospodarczych w regionie i poprawę ich kondycji, poprzez wzrost umiejętności zarządzania, sprzedaży, kompetencji lingwistycznych i ICT kadry odpowiedzialnej za byt i efektywność MSP, w tym kadry zarządzającej, kierowniczej oraz pracowników niższego szczebla.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie lubuskim stanowią 98,9% wszystkich podmiotów  gospodarczych. Regionalne statystyki gospodarcze  świadczą o słabej kondycji MSP w woj. Lubuskim. Udział kobiet w zatrudnieniu jest wyższy niż mężczyzn, lecz proporcje dotyczące podnoszenia kwalifikacji są odwrotne ze względu na powszechne w MSP w woj. lubuskim tendencje dotyczące delegowania na szkolenia raczej mężczyzn niż kobiet, co powoduje powiększenie luk kompetencyjnych, szczególnie u kobiet po przerwie związanej z macierzyństwem. Jednocześnie blisko 70% kadry menadżerskiej, różnych szczebli stanowią mężczyźni, dlatego też należy dążyć do zwiększenia odsetek kobiet w zarządzaniu zwłaszcza, że za najważniejsze umiejętności menadżerskie uznaje się zdolności interpersonalne, umiejętność słuchania, czyli cechy przypisywane częściej kobietom.

Analiza obecnych i przyszłych potrzeb rozwojowych województwa lubuskiego rekomenduje obszary, w których luki kompetencyjne kadr MSP są największe, zalecając szczególnie:

  • upowszechnianie znajomości j. obcych i wiedzy ICT
  • udoskonalenie standardów zarządzania
  • kształtowanie kompetencji "miękkich": osobistych i interpersonalnych

Niedobór ww. kompetencji to główny czynnik obniżający pewność działania pracowników negatywnie rzutujący na efektywność pracy, a w konsekwencji osłabienie kondycji firmy.

Jedną z głównych barier w MSP uniemożliwiającą wsparcie ww kompetencji jest mała dostępność w województwie lubuskim szkoleń skierowanych w kompleksowej formie do kadr MSP, co uniemożliwia precyzyjny wybór ścieżki kształcenia dla danego/j pracownika/cy, w tym uczestniczenia w większej liczbie szkoleń niż 1. W odniesieniu do kobiet jest to osłabiona rola w strukturze firmy związana z niedoborem kompetencji szczególnie w dziedzinach związanych z wykorzystaniem zdolności komunikacyjnych (j. obcy, negocjacje).

Projekt pozytywnie wpłynie na inne przedsiębiorstwa, kooperujące z grupą docelową i/lub korzystających z usług beneficjentów projektu. Wzrost efektywności MSP w województwie lubuskim (w skutek adekwatnego wsparcia szkoleniowego) spowoduje lepszą współpracę w sferze biznesowej.

lista szkoleń

rekrutacja

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności - świadczenie usług cateringowych podczas prowadzonych szkoleń w ramach projektu „Wysoki standard umiejętności interpersonalnych i językowych w lubuskich MSP” (WND-POKL.08.01.01-08-178/12) realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. więcej


Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności  - usługa szkoleniowa (dostarczanie wykładowców/trenerów/lektorów na szkolenie) w projekcie "Wysoki standard umiejętności interpersonalnych i językowych w lubuskich MSP" (WND-POKL.08.01.01-08-178/12) realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.więcej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja


Wstecz
Do góry
Copyright © 2009-2017 ELS s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja GRT STUDIO