fbpx

Warmińsko-mazurskie projekt

Tytuł projektu: Nowe umiejętności - lepsze jutro

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie Warmii i Mazur

wartość projektu: 508 887,50zł

dofinansowanie: 483 44,12zł

cel projektu: Podniesienie umiejętności podstawowych przez 49 osób (25K/24M) spośród 60 (31K/29M) osób dorosłych powyżej 25go roku życia o niskich umiejętnościach podstawowych, na poziomie nie wyższym niż 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), uczących się, pracujących lub zamieszkujących, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na obszarze Gminy Grodziczno, Gminy Nowe Miasto Lubawskie w powiecie nowomiejskim; Gmina Kisielice, Gmina Susz, Gmina Zalewo w powiecie iławskim oraz Działdowa, Gminy Lidzbark i Gminy Płośnica w powiecie działdowskim w województwie warmińsko-mazurskim, z własnej inicjatywy chcących podnosić, uzupełniać umiejętności i kompetencje, poprzez realizację trzystopniowej ścieżki wsparcia oraz walidację nabytych umiejętności, a także nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia edukacji i szkół osób dorosłych przez 1 osobę (M) z personelu projektu w terminie od 01.03.2024 do 28.02.2025r.

grupa docelowa:  60 (31K/29M) osób dorosłych powyżej 25go roku życia, uczących się, pracujących lub zamieszkujących, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na obszarze Gminy Grodziczno, Gminy Nowe Miasto Lubawskie w powiecie nowomiejskim; Gmina Kisielice, Gmina Susz, Gmina Zalewo w powiecie iławskim oraz Działdowa, Gminy Lidzbark i Gminy Płośnica w powiecie działdowskim w województwie warmińsko-mazurskim, o niskich umiejętnościach podstawowych (rozumienie i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych, kompetencji społecznych), odpowiadają pozytywnie nie wyższemu niż 3 poziom PRK bez względu na wykształcenie i status zatrudnienia, z własnej inicjatywy chcących podnosić, uzupełniać kompetencje, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym

- 31 (18K/13M) osób w wieku 50+,

- 9 (5K/4M) osób z niepełnosprawnością (ON)

Jednocześnie w ramach projektu 1 osoba (dorada zawodowy/mentor) z personelu bezpośrednio świadczącego wsparcie dla osób dorosłych w zakresie podnoszenia umiejętności podstawowych weźmie udział w kursie/szkoleniu doskonalącym pozwalającym zdobyć wiedzę i umiejętności dostosowane do kształcenia osób dorosłych powyżej 25go roku życia.

ZADANIA (szczegóły zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projekty) SPRAWDŹ >>>

DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW (rekrutacyjne) >>> (w przygotowaniu)

ORGANIZATOR:

ENGLISH LANGUAGE SCHOOL s.c.

ul. Piaskowa 3c

65-204 Zielona Góra

tel.: 68 325 44 01 / tel: 663 778 001

Biuro projektu:

ul. Zbożowa 24

13-200 Działdowo